İsmail Şanlı - Çınar Kaymakamı
Çınar Kaymakamı
  • Kaymakamımızın Mesajı
  • Saygıdeğer Çınarlılar, Kıymetli Mesai Arkadaşlarım, Resmi Gazetede yayımlanan İçişleri Bakanlığı’nın atama kararnamesi ile Kaymakam olarak atandığım Çınar İlçesinde göreve başlamış bulunmaktayım. Güzide ilçemiz Çınar'da siz değerli halkımıza hizmet etmenin büyük bir onur olduğunu ve ağır bir sorumluluk gerektirdiğini öncelikle belirtmek isterim. Toplumda huzur ve güvenin sağlanması, eğitim ve sağlıkta kalitenin yükseltilmesi, şehit ve gazi ailelerine, yaşlılarımıza, yardıma muhtaç vatandaşlara, korunmaya muhtaç çocuklarımıza ve engellilerimize sürekli ve kaliteli hizmet sunumu, halkın yaşam kalitesinin artırılması, kurumlar ve şehrin dinamikleri arasında uyum en çok üzerinde duracağım, takip edeceğim ve destekleyeceğim konulardır. Kaymakamlığım süresince, adalet, tarafsızlık, sevgi ve hoşgörü içerisinde görev yapma bilinci ve gayretiyle hizmet edeceğim. Mesai arkadaşlarımla birlikte çalışmalarımızı yürütürken kanun ve hukuk çerçevesinde; vatandaşın yerine kendimizi koyarak empati yapmaya, problemlerin çözümünde sonuç odaklı davranılmasına, görevin ve işin hakkının verilmesine, karşılıklı saygı, işbirliği ve koordinasyon içerisinde hizmet etmeye, kamu hizmetlerini çağdaş niteliklerde sunulması ve vatandaşlarımızın buna kolay ve çabuk bir şekilde erişmesi yönündeki çalışmalara gayret gösterilecektir. Çınar İlçemizin daha ileri bir noktaya götürülebilmesi için; saygıdeğer Çınarlılar'ın, milletvekillerimizin, siyasi parti temsilcilerinin, belediye başkanımızın ve meclis üyelerimizin, il genel meclisi üyelerinin, üniversitemizin, muhtarlarımızın, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan mesai arkadaşlarımın, katkı ve desteklerini, tecrübelerini, bilgilerini, emeklerini esirgemeyeceklerine olan inancım tamdır. Birlikte çalışacağım mesai arkadaşlarımın görev ve sorumluluk bilinciyle güzel bir ekip olarak Çınar’a en iyi şekilde hizmet etmeye çalışacağız. Bu vesile ile Çınar halkını, kurum ve kuruluşlarımızda çalışan siz değerli çalışma arkadaşlarımı sevgi ile selamlıyorum.
  •   Kaymakamın Biyografisi
  • İsmail ŞANLI 1981 Yılında Sivas’ta Dünyaya Geldi. İlk ve Orta Öğrenimini Sivas’ta, Ankara Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde lisans, Dicle Üniversitesinde yüksek lisans eğitimi aldı. Maliye Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığında çalıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakamlık Sınavını Kazanarak Tokat Kaymakam adayı olarak atandı. Çorum Uğurludağ, Bolu Kıbrısçık ilçelerinde Kaymakam Vekilliği, Yozgat Kadışehri ve Diyarbakır Hani ilçelerinde Kaymakamlık görevini müteakiben 23 Ağustos 2013 tarihinden itibaren İlçemizdeki görevine başlamıştır. İngiltere Manchester Üniversitesinde 9,5 ay süreyle Dil, Kamu yönetimi ve İngiltere Kamu Yönetimi alanında eğitim ve incelemelerde bulundu. Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü TODAİE) 40. Dönem Kamu Diplomasisi programını bitirdi, Kara Harp Okulu, Jandarma Okullar Komutanlığı bünyesinde Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı kazandırma ve Subay Temel Kursunu aldı. Avrupa girişimcilik ödülüne ülkemizi temsilen yürüttüğü bir proje kosgeb tarafından aday gösterilmişti. Girişimci İş Adamları Vakfı tarafından yılın kamu yöneticisi ödülü, yozgat ekonomisini değer katanlar ödülü aldı. Avrupa Birliği Projelerinde koordinatörlük görevleri ile Kadın ve çocuğa yönelik şiddet konularında bildirileri bulunmaktadır.
  • Kaymakam'a Mesaj Gönder

  • Projeler
  • cinaryaziisleri cinarkymk
Mal Müdürlüğü

1-MUHASEBE SERVİSİ

Servis Çalışanları :

-Ömer KAYA  (V.H.K.İ)  ( 06.10.2013-08.04.2014 tarihleri arasında seminerde)

-Şevki DOĞRU (V.H.K.İ) ( Raporlu, 2014 yılında emekliye ayrılacak )

İSTATİSTİKİ BİLGİLER

- Bütçe Giderleri                                            : 43.260.886,32 TL

- Bütçe Gelirleri                                             :  9.580.176,62 TL                        

                       

SON YEVMİYE NUMARASI                   : 11300

 

MAAŞ ALAN PERSONEL SAYISI          :1254

 

YILLAR İTİBARİ İLE GELİR VE GİDERLERİMİZ

YILI                              BÜTÇE GELİRLERİ         BÜTÇE GİDERLERİ

2004                                     2.298.095,40 TL                  13.785.899,85 TL

2005                                    2.694.282,96 TL                  10.899.228,08 TL

2006                                    3.669.261,39 TL                  16.525.421,64 TL

 2007                                   6.688.465,07 TL                  17.208.286,07 TL

 2008                                   6.911.294.21 TL                  27.186.511,63 TL

 2009                                   3.554.615,32 TL                   17.219.970,40 TL

 2010                                   7.240.672.80 TL                    30.134.204,88 TL

 2011                                 10.543.578,86 TL                   46.434.198,31  TL                   

 2012                                 11.846.616,14 TL                    52.917.165,92 TL

 2013 Kasım                       9.580.176,62 TL                    43.260.886,32 TL 

SERVİSLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

 

1-                             Tüm Tahakuk Birimlerine KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİ açılmış olup, tahakuk birimlerinin taşınır işlemleri,

ekders, fazla mesayi, bilgilerini elektronik ortamda Malmüdürlüğümüz say2000i sistemine aktarılması işlemi yapılmaktadır..

2-                             Bütçe Kanununun uygulanmasında bütçe ilkelerine uyulmaya gayret edilmiştir.

 

2013 YILI PROGRAMI, İHTİYAÇLAR VE ÖNERİLER

 

1-      Servisin ve veznenin personel ihtiyacı mevcuttur.

                                                                                   

2-GELİR SERVİSİ

 

Servis Çalışanları :

-Hamit ASLAN(Gelir Uzmanı)

-Mustafa BEKİT(Gelir Uzmanı)

-Mehmet YAKIŞTIRAN(Gelir Uzmanı)

-Turan ÇİFTÇİ (Gelir Uzmanı)

-Hüsnü TELLİOĞLU(V.H.K.İ) ( Veznede görevlendirilmiştir )

 

SERVİS İLE İLGİLİ İSTATİSTİKİ BİLGİLER

a-      Mükellef bilgileri

-Gerçek usulde mükellefler                            :333

-Basit usul ticari kazanç mükellefleri :553

-Gerçek usul KDV mükellefleri                    :346

-G.Stopaj vergisi mükellefleri                        :308

-Kurumlar vergisi mükellefleri                       :74      

-Serbest meslek kazanç mükellefleri             :8

-Motorlu Taşıt Vergisi Mükellefi                  :2.830

Toplam Mükellef                                           :4.444

 

b-     Vergi Denetimi Bilgileri

-Yoklama Memuru Sayısı                            :0

-Yoklamaya Yetkili Memur Sayısı              :4

-Denetlenen Mükellef Sayısı                       :312

-Düzenlenen Tutanak Sayısı                        :240

-Denetimde Kesilen Ceza Miktarı               :61.036,58 TL

 

Kasım /2013 Tarihi İtibariyle

 

Toplam Genel Tahakkuk                                          :11.588.551,94 TL

Toplam Genel Tahsilat                                              : 6.491.117,72 TL

Tahsilat Oranı                                                            :%56,04  

Fark ( Tahsil Edilemeyen Alacak)                            :5.097.434,22 TL

Tahsil Edilemeyen Alacakların Dağılımı

a- Vadesi Gelmemiş Alacaklar                                :1.323.101,09 TL

b- Tecil Edilmiş Alacaklar                                       :----

c- Takipli Alacaklar                                                  :3.771.333,13 TL

 

Takipli Alacakların Dağılımı

a-Takipli Alacakların Sektörel Dağılımı

- KİT’lerden                                       :---

- Belediyelerden                                            :---

                  - Özel Sektörden                                     : 1.592.803,16 TL

b-Takipli Alacakların Türlerine Göre Dağılımı

- Gelir Vergisi ( Geçici Vergi Dahil )     :158.926,80  TL 

- Gelir Stopaj ( Muhtasar )                       :329.330,17 TL   

- Kurumlar Vergisi                                   :226.364,79 TL

- Katma Değer Vergisi                             :237.138,98 TL

- Diğer Alacaklar                                     :7.800.232,39 TL 

100 Bin TL. Ve Üzerinde Borcu Olan Mükellefler

Mükellef                                Borç Aslı                    Borç Fer’ileri                  Toplam Borç

ÖZEL SEMA M.T. KURSU             86.982,87 TL          53.244,11 TL             140.226,98 TL

YDA TELEKOM-SIM ORT.         91.187,26 TL               9.985.21 TL            101.172,47 TL

GENEL TOPLAM                     178.170,13 TL              63.229,32 TL          241.399,45 TL                  

 

           

SERVİS İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR

 

1-      Servisin yeniden kurulması ile ilgili olarak; kırtasiye ihtiyaçları talep edilmiş, yeni çalışma masaları ve dolaplar için ödenek talebinde

bulunulmuş, dosyalar ve klasörler yenilenmiştir.

2-      Vadesi dolan tüm alacaklar takip ve tahsilatlarının sağlanması amacıyla Tahsilat Servisine gönderilmiştir.

3-      Servis içindeki görev dağılımı hizmette verimliliği sağlayacak şekilde yeniden yapılmıştır.

 

 

2013 YILI PROGRAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

 

1-      Vergi mükelleflerinin kayıtlarının sağlıklı hale getirilmesi için tüm mükelleflerin adres bilgileri güncelleştirilecek, sicil kayıt işlemlerinin

yenilenmesine devam edilecektir. Bu işlemi takiben tüm mükellefler bilgisayar ortamına alınacaktır.

 

2-      Borçlu mükelleflerin adresleri tespit edilerek bunlara ödemeye çağrı mektubu çıkarılarak borçların tahsilatı yapılacaktır. Borçlarını

ödemeyenler hakkında 6183 sayılı A.A.T.U.H. kanunu gereğince işlem yapılacaktır.

 

3-      Tüm borçlu mükelleflerin taşınır-taşınmaz mal varlıkları araştırılması yapılarak mal varlığı tespit edilen mükelleflerin malları haczedilecektir.

 

4-      Tüm ilçe taranarak toplu yoklama yapılacak, kayıtsız mükellef bırakılmayacak. Ayrıca belge düzeni açısındanda denetimler yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Servis Sorumlusu

                                                                                                    Hamit ASLAN

                                                                                                    Gelir Uzmanı

 

 

 

 

 

 

 

 

3-MİLLİ EMLAK SERVİSİ

 

Servis Çalışanları :

-Mehmet Sahit DAŞÇİ(V.H.K.İ)

-Muhsin MUTLU(V.H.K.İ)

-Mahmut TÜRKOĞLU(Hizmetli)

-Cemil SAYILIR (Hizmetli  Kaymakamlıkta çalışmaktadır )

 

Hazine Taşınmaz Malları gelirlerine ait bilgiler;

    

Cinsi                  Adedi             Yüzölçümü(Metrekare)

Tahsisli                  97               59.660.348,50

İratlı                   1651              74.689.583,10

İlişkili                   192                    

TOPLAM           1940           134.349.931,60

 

2013 YILI                                               TAHAKUK              TAHSİLAT

Ercimsil                                                    237.220,99 TL         185.524,62 TL

Kira                                                            92.533,85 TL            92.533,85 TL                 

Taşınmaz mal Satış Gel.                           14.595,49 TL             14.595,49 TL

 

KAMU LOJMANLARI HAKKINDA BİLGİ

Tahsis Edilen Kurum Adı      Adedi

Yatılı İlk. Bölge Okulu          10

Emniyet Müdürlüğü               12

Adliye                                     6

Tarım İlçe Müdürlüğü             6

Müftülük                                 6

Askerlik Şubesi                       3

TOPLAM                               43

 YAPILAN ÇALIŞMALAR

 

1-      Tapu taraması yapılarak Hazineye ait tüm taşınmaz mallar tapuları ile birlikte tespit edilmiştir.

2-      Bu taşınmaz mallar oluşturulan bilgisayara kaydedilmiştir.

3-      Hazineye ait tüm taşınmaz malları gösteren pafta örnekleri İl Kadastro Müdürlüğünden temin edilmiştir.

4-      Bu aşamadan sonra Maliye Bakanlığının aidiyet planına uygun olarak servisin yeniden kurulma işlemleri tamamlanmıştır.

5-      Toplulaştırma sonucunda Müdürlüğümüze intikal eden tapu kayıtları MEOP sistemine işlenmektedir.

6-      Rızaen ödenen Ecrimisillerin tahsilatı yapılmış, vadesinde ödenmeyenler ise takip ve tahsilatı yapılmak üzere gelir servisine gönderilmiştir.

7-      2012 yılı içerisinde gelir değeri göz önüne alınarak Hazineye ait taşınmazların tespiti yapılmıştır. 2013 yılı içerisinde ise tespiti

yapılmayan ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden kiralama yapılmayan taşınmazların tespiti yapılacaktır.

 

 

 

 

 

2013 YILI PROGRAMI, İHTİYAÇLAR VE ÖNERİLER

 

1-      2013 Yılında Ecrimisil ve satış çalışmalarına esas tüm hazine arazilerinin mahallinde yeniden tespitleri gerekeceğinden yapılmayan

tespitler için teknik personele ihtiyaç olup  ve araç tahsisinin sağlanması gerektiği düşünülmektedir.

2-      Kalorifer yakma işinin her ne kadar kaymakamlık personelince gerçekleştirilmesi gerekiyorsa da mili emlak personeli Osman Demir

tarafından yürütülmekteydi. Ancak Osman Demir 17.07.2013 tarihinde emekliye ayrılmış olduğundan, kalorifer yakma işinin kaymakamlıkça

görevlendirilecek personel tarafından yürütülmesi gerektiği düşünülmektedir.

.

 

Servis Sorumlusu

       Mehmet Sahit DAŞÇİ

                                                                                                                    Milli Emlak Memuru

 

4-MUHAKEMAT SERVİSİ

 

Servis Çalışanları :

Serviste hiçbir personel bulunmamaktadır. Sadece gelen yazılara fırsat buldukça Milli Emlak personeli Muhsin MUTLU tarafından

cevap verilebilmektedir.

 

SERVİSLE İLGİLİ İSTATİSTİKİ BİLGİLER

 

 

Hazine Davalarının Dökümanı

 

 

Davalar                       Hazinenin Davacı Oldukları  Hazinenin Davalı Oldukları

Hukuk Davaları          :                 10                                                   12

Müdahil Olunan

Ceza davaları             :                  106                                                      -

İcra Takipleri             :                  29

 

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR

 

1-      Hazine davalarına ait tüm dosyalardaki Hazine borçları yatırılarak davaların işlerliği artırılmıştır.

2-      Müdürlüğümüz Muhakemat servisinde personel bulunmamaktadır. Bir personel bulunması Hazine davalarının daha sağlıklı

yürümesi için yararlı olacaktır.

 

 

2013 YILI PROGRAMI, İHTİYAÇLAR VE ÖNERİLER

1-      Muhakemat Servisinde hiçbir personel bulunmamaktadır. Personel ihtiyacının giderilmesi.

2-      Muhakemat Başhukuk Genel Müdürlüğünce İl Muhakemat Müdürlüğünden Görevlendirilen Hazine Avukatının davalar sonuçlanıncaya

kadar bu görevinin devam etmesi gerektiği düşünülmektedir.

 

 

 

 

Servis Sorumlusu

Muhsin MUTLU

                                                                                                                   Uzman Yardımcısı       

 

SERVİSLERİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

YAPILAN ÇALIŞMALAR

1-      Önceki yıllardan bekleyen ve tahsil edilmeyen vergi alacakları tahsili yoluna gidilmiştir.

2-      6111 Sayılı Kanun gereğince tüm servislerimizde gerekli işlemler yapılmış ve sonuca gitmek için gerekli işlemler yapılmaktadır.

3-      Vergi borcunu ödemeyen mükelleflere Haciz Bildirimi gönderilmiş olup bu nedenle tahsilat oranımız artmıştır.

4-       Ocak /2013 yılına kadar Milli Emlak Servisince tahsil edilemeyerek tahsilat şefliğine gönderilen ecrimisil bedelleri için borçlu

vatandaşlara ödeme emri düzenlenerek ecrimisillerin tahsilat çalışmalarına başlanılmıştır.

5-      2012 yılında yıllardır yapılmayan ecrimisil tespıtleri yapılmış ve muhataplarına tebliğ edilmiştir.

6-      Müdürlüğümüze gelen Milli Emlak Denetçilerinin raporlarında tespit ettikleri noksanlıklar giderilmeye çalışılmıştır.

7-      Kamu alacaklarının tahsilatını hızlandırmak amacıyla Kamu Kurum ve Kuruluşları ile olan koordinasyon geliştirilmiştir.

8-      EVDO Kapsamında tüm işlemler elektronik olarak bilgisayar sistemi üzerinden takip edilmektedir.

 

2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE ÖNERİLER

1-      2013 yılında yine Kamu Kuruluşları ile olan koordinasyon artırılarak Kurumların vergi tahsil edebilme imkanlarından yararlanılacaktır.

2-       Tahakkuk eden bir verginin tahsilatı yapılmadıktan sonra genel bütçeye hiçbir katkısı olmamakta sadece iş yükünü artırmaktadır.

Bu nedenle tahsilat servisleri vergi işlemlerinde büyük önem kazanmaktadır. Tahsilat servisleri sadece vergi gelirlerini takip ve tahsil

etmekle kalmamaktadır; Ecrimisil, Trafik para cezaları, Mahkeme kararları ile oluşan Kamu alacakları gibi diğer kanunların yüklediği bir çok

idari ve adli nitelikli alacakları da takip ve tahsil etmektedir. Yani bir alacağın sonuca bağlanacağı en önemli halkayı tahsilat servisleri oluşturmaktadır.

Verginin tahsil edilmesi için gerekli işlemler yapılacaktır.

3-      2013 ve daha önceki yıllara ait olup henüz tahsil edilmeyen Ecrimisillerin tahsilatında ve diğer vergi alacaklarının tahsilatında yukarıda belirtilen

imkanların temin edilerek daha etkin bir çalışmanın sağlanması gerektiği düşünülmektedir.

4-           2013 yılında tüm borçlu mükelleflerin adresleri çıkarılarak bu mükelleflerden hedef kitleler seçilecek ve bu hedef kitleden daha fazla vergi tahsil

edilecektir. Malmüdürlüğümüzde araçlarının kayıtları bulunan nakliyeciler ve taşıma mükellefleri daha kolay vergi tahsil edebilme imkanı buluna hedef kitleyi oluşturacaktır.

5-       Tüm borçlu mükelleflerin Taşınmaz mal varlıkları araştırması İlçe Tapu Sicil Müdürlüğünden yapılacak ve taşınmaz malı bulunan mükelleflerin mal varlıkları haczedilecektir.

6-       Gerek İlçede gerekse İlde bulunan tüm Özel ve Kamu bankalarında mükelleflere ait hesaplar incelenerek Kamu alacağının hesaplar yoluyla tahsilatı sağlanacaktır.

 SONUÇ

 İHTİYAÇ VE ÖNERİLER

 

1-      Müdürlüğümüzün Muhasebe servisinde personel yetersiz bu nedenle acilen biri   Veznedar olmak üzere iki personelin atamasının yapılması  ihtiyacımızı giderecektir.

2-      Muhakemat servisimizde ise hiçbir personel bulunmamaktadır.

 

3-    İlçemizde bulunan Maliye lojmanları daha önceki yıllarda oturmaya elverişli olmadığından yıktırılmış ve yerine lojman yaptırılmamıştır. Bu nedenle

Malmüdürlüğü personellerinin konut sorununu çözmek için Bakanlığımıza tahsisli bu arsada kat karşılığı konut yaptırılırsa yararlı olacaktır.

 

                                                                                                             Velat ERTUĞRUL

                                                                                                              Malmüdürü V.

 


Velat ERTUĞRUL
Velat ERTUĞRUL
Mal Müdür V.
Hamit ASLAN
Hamit ASLAN
Gelir Uzmanı
Mehmet SAYILIR
Mehmet SAYILIR
Gelir Uzmanı
Mustafa BEKİT
Mustafa BEKİT
Gelir Uzmanı
Turan ÇİFTÇİ
Turan ÇİFTÇİ
Gelir Uzmanı
Hüsnü TELLİOĞLU
Hüsnü TELLİOĞLU
VHKİ
Mehmet Sait DAŞÇI
Mehmet Sait DAŞÇI
VHKİ
Muhsin MUTLU
Muhsin MUTLU
VHKİ
Ömer KAYA
Ömer KAYA
VHKİ
Şevki DOĞRU
Şevki DOĞRU
VKHİ
Cemil SAYILIR
Cemil SAYILIR
Memur
Mahmut TÜRKOĞLU
Mahmut TÜRKOĞLU
Memur