İsmail Şanlı - Çınar Kaymakamı
Çınar Kaymakamı
  • Kaymakamımızın Mesajı
  • Saygıdeğer Çınarlılar, Kıymetli Mesai Arkadaşlarım, Resmi Gazetede yayımlanan İçişleri Bakanlığı’nın atama kararnamesi ile Kaymakam olarak atandığım Çınar İlçesinde göreve başlamış bulunmaktayım. Güzide ilçemiz Çınar'da siz değerli halkımıza hizmet etmenin büyük bir onur olduğunu ve ağır bir sorumluluk gerektirdiğini öncelikle belirtmek isterim. Toplumda huzur ve güvenin sağlanması, eğitim ve sağlıkta kalitenin yükseltilmesi, şehit ve gazi ailelerine, yaşlılarımıza, yardıma muhtaç vatandaşlara, korunmaya muhtaç çocuklarımıza ve engellilerimize sürekli ve kaliteli hizmet sunumu, halkın yaşam kalitesinin artırılması, kurumlar ve şehrin dinamikleri arasında uyum en çok üzerinde duracağım, takip edeceğim ve destekleyeceğim konulardır. Kaymakamlığım süresince, adalet, tarafsızlık, sevgi ve hoşgörü içerisinde görev yapma bilinci ve gayretiyle hizmet edeceğim. Mesai arkadaşlarımla birlikte çalışmalarımızı yürütürken kanun ve hukuk çerçevesinde; vatandaşın yerine kendimizi koyarak empati yapmaya, problemlerin çözümünde sonuç odaklı davranılmasına, görevin ve işin hakkının verilmesine, karşılıklı saygı, işbirliği ve koordinasyon içerisinde hizmet etmeye, kamu hizmetlerini çağdaş niteliklerde sunulması ve vatandaşlarımızın buna kolay ve çabuk bir şekilde erişmesi yönündeki çalışmalara gayret gösterilecektir. Çınar İlçemizin daha ileri bir noktaya götürülebilmesi için; saygıdeğer Çınarlılar'ın, milletvekillerimizin, siyasi parti temsilcilerinin, belediye başkanımızın ve meclis üyelerimizin, il genel meclisi üyelerinin, üniversitemizin, muhtarlarımızın, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan mesai arkadaşlarımın, katkı ve desteklerini, tecrübelerini, bilgilerini, emeklerini esirgemeyeceklerine olan inancım tamdır. Birlikte çalışacağım mesai arkadaşlarımın görev ve sorumluluk bilinciyle güzel bir ekip olarak Çınar’a en iyi şekilde hizmet etmeye çalışacağız. Bu vesile ile Çınar halkını, kurum ve kuruluşlarımızda çalışan siz değerli çalışma arkadaşlarımı sevgi ile selamlıyorum.
  •   Kaymakamın Biyografisi
  • İsmail ŞANLI 1981 Yılında Sivas’ta Dünyaya Geldi. İlk ve Orta Öğrenimini Sivas’ta, Ankara Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde lisans, Dicle Üniversitesinde yüksek lisans eğitimi aldı. Maliye Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığında çalıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakamlık Sınavını Kazanarak Tokat Kaymakam adayı olarak atandı. Çorum Uğurludağ, Bolu Kıbrısçık ilçelerinde Kaymakam Vekilliği, Yozgat Kadışehri ve Diyarbakır Hani ilçelerinde Kaymakamlık görevini müteakiben 23 Ağustos 2013 tarihinden itibaren İlçemizdeki görevine başlamıştır. İngiltere Manchester Üniversitesinde 9,5 ay süreyle Dil, Kamu yönetimi ve İngiltere Kamu Yönetimi alanında eğitim ve incelemelerde bulundu. Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü TODAİE) 40. Dönem Kamu Diplomasisi programını bitirdi, Kara Harp Okulu, Jandarma Okullar Komutanlığı bünyesinde Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı kazandırma ve Subay Temel Kursunu aldı. Avrupa girişimcilik ödülüne ülkemizi temsilen yürüttüğü bir proje kosgeb tarafından aday gösterilmişti. Girişimci İş Adamları Vakfı tarafından yılın kamu yöneticisi ödülü, yozgat ekonomisini değer katanlar ödülü aldı. Avrupa Birliği Projelerinde koordinatörlük görevleri ile Kadın ve çocuğa yönelik şiddet konularında bildirileri bulunmaktadır.
  • Kaymakam'a Mesaj Gönder

  • Projeler
  • cinaryaziisleri cinarkymk
Nüfus Müdürlüğü


MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GEÇMİŞİ MİSYONU VE VİZYONU

 

I-GİRİŞ

 

            Kişinin doğumundan ölümüne kadar kişisel ve medeni durumu, uyruğu ve bunlarda meydana gelebilecek değişikliklere ait doğal ve hukuki olayların belirlenip saptanması, bu amaçla düzenlenmiş tutanakların kütüklere yazılması, elektronik ortamda ulusal adres veri tabanının oluşturulması, nüfus kayıtları ile adres bilgilerinin ilişkilendirilmesini sağlamaktır.

           

II- KURUM KURULUŞUN TARİHÇESİ

 

İlçemizde 1937 yılından itibaren İlçe Teşkilatı kurulmuş olup, 1974 yılına kadar Nüfus Memurluğu 1974-1985 tarihlerinde Nüfus Baş memurluğu ve 1985 tarihinden itibaren Nüfus Müdürlüğü olarak hizmet vermektedir.

 

III- HİZMETİN KONUSU

 

            a)İlçemizde Nüfus hizmetlerini düzgün bir biçimde yürütmek ve Aile kütüklerini tutmak.

b)Nüfus Olaylarına ilişkin tutanakların,(Doğum, Ölüm, Evlenme, Boşanma, Kayıt düzeltme, Diğer olaylar, Sosyal güvenlik, Vasiyet ) yasalara uygun biçimde aile kütüklerine işlenmesi ve her yılsonunda Özel kütük haline getirmek, bunların devamlılıklarının sağlanması ve saklanmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

          c)Birime görev yükleyen çeşitli yasaları uygulamak,

          ç)Kendi görev çevremizdeki nüfus olaylarını izlemek ve Aile kütüklerine geçirilmesini sağlayıcı tedbirler almak,

          d)Kişisel hal olayları istatistiklerini tutmak ve belli sürelerde İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne göndermek.

          e)Cezai kovuşturmayı gerektiren halleri ve mutlak butlanla malul olan ya da kanuni şekillere riayet edilmeksizin yapılmış evlilikleri O yer Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmek,

          f)Resmi dairelere Nüfus Yönetmeliği esaslar çerçevesinde kayıt örnekleri veya bilgiler vermek,

         g)Devletimizin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmeleri uygulamak,

         h)Nüfus dairelerinin teftişine ilişkin raporları değerlendirerek gerekli işlemleri zamanında yapmak,

 

            Kanun Numarası                           : 5490

            Kabul Tarihi                                               : 25.04.2006

Yayımlandığı Resmi Gazete       : 29.04.2006 -  26153

 

 

 

 

IV-ÖRGÜT YAPISI

 

            A- Personeli

                İlçe Nüfus Müdürlüğümüzde (1) Nüfus Müdürü, (6) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, (1) Hizmetli görev yapmaktadır.

 

a-    1 Müdür, 8 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, 1 Hizmetli Kadrosu Mevcuttur.

b-   1 Müdür, 6 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, 1 Hizmetli Kadrosu doludur.

 

B-Hizmet Araç ve Gereçleri

 

a) Müdürlüğümüze Kaymakamlık binasının ikinci katında 3 oda tahsis edilmiş, bunlardan biri Müdür odası, diğeri Nüfus işlemleri servisi olarak kullanılmaktadır.

           Ayrıca aynı binanın 4 katında Arşiv odası mevcuttur.

           

            b)Müdürlüğümüze tahsis edilmiş araç bulunmamaktadır.

            c)Müdürlüğümüzde 10 adet Dell Bilgisayar 10 adet HP laser Jet yazıcı mevcuttur.

 

            C-Hizmet Alanı

 

            Çınar İlçe Merkezi ve köylerini kapsamaktadır. İlçe Merkezi Nüfusu 6.153 Erkek,5.884 KadınToplam 12.037; Köyler 27.253 erkek, 27.718 kadın toplam 54.971 olup ilçe genelinin toplam nüfusu67.008 dir.

 

V- HİZMET / YATIRIM DURUMU

 

A-   Geçmiş Yıllardan Devam Edenler

 

a)    Saklı nüfus, Evlenme ve kayıtsız çocuklarla ilgi çalışmalar sürekli yapılmakta

Olup bunlardan her yıl ortalama olarak 50 saklı nüfus 750 adet evlenme 1500 kayıtsız çocuğun tescili yapılmaktadır.

b)   Bu konuda Müdürlüğümüzden kaynaklanan herhangi bir gecikme yoktur.

 

B- 2013 yılı Programında Yer Alanlar

           

a)    Saklı nüfus, Evlenme ve kayıtsız çocukların kalmaması için çalışmalar devam edecektir.

b)   Elektronik Kimlik verilmesi uygulanmasına geçilmesi planlanmakta olup bu konuda Müdürlüğümüzden kaynaklanacak herhangi bir gecikmeye meydan verilmeyecektir.

           

E-MAİL ADRESİMİZ           : nufuscinar21@hotmail.com

 


İbrahim ÖZGÜL
İbrahim ÖZGÜL
Nüfus Müdürü
Songül YÜCE GÜNGÖR
Songül YÜCE GÜNGÖR
VHKİ
Erkan ERTEKİN
Erkan ERTEKİN
VHKİ
Faruk TURA
Faruk TURA
VHKİ
Mehmet ÇİFTÇİ
Mehmet ÇİFTÇİ
VHKİ
Memduh ÇALIŞKAN
Memduh ÇALIŞKAN
VHKİ
Suat KAYA
Suat KAYA
VHKİ
Ebubekir USLU
Ebubekir USLU
Hizmetli