İsmail Şanlı - Çınar Kaymakamı
Çınar Kaymakamı
  • Kaymakamımızın Mesajı
  • Saygıdeğer Çınarlılar, Kıymetli Mesai Arkadaşlarım, Resmi Gazetede yayımlanan İçişleri Bakanlığı’nın atama kararnamesi ile Kaymakam olarak atandığım Çınar İlçesinde göreve başlamış bulunmaktayım. Güzide ilçemiz Çınar'da siz değerli halkımıza hizmet etmenin büyük bir onur olduğunu ve ağır bir sorumluluk gerektirdiğini öncelikle belirtmek isterim. Toplumda huzur ve güvenin sağlanması, eğitim ve sağlıkta kalitenin yükseltilmesi, şehit ve gazi ailelerine, yaşlılarımıza, yardıma muhtaç vatandaşlara, korunmaya muhtaç çocuklarımıza ve engellilerimize sürekli ve kaliteli hizmet sunumu, halkın yaşam kalitesinin artırılması, kurumlar ve şehrin dinamikleri arasında uyum en çok üzerinde duracağım, takip edeceğim ve destekleyeceğim konulardır. Kaymakamlığım süresince, adalet, tarafsızlık, sevgi ve hoşgörü içerisinde görev yapma bilinci ve gayretiyle hizmet edeceğim. Mesai arkadaşlarımla birlikte çalışmalarımızı yürütürken kanun ve hukuk çerçevesinde; vatandaşın yerine kendimizi koyarak empati yapmaya, problemlerin çözümünde sonuç odaklı davranılmasına, görevin ve işin hakkının verilmesine, karşılıklı saygı, işbirliği ve koordinasyon içerisinde hizmet etmeye, kamu hizmetlerini çağdaş niteliklerde sunulması ve vatandaşlarımızın buna kolay ve çabuk bir şekilde erişmesi yönündeki çalışmalara gayret gösterilecektir. Çınar İlçemizin daha ileri bir noktaya götürülebilmesi için; saygıdeğer Çınarlılar'ın, milletvekillerimizin, siyasi parti temsilcilerinin, belediye başkanımızın ve meclis üyelerimizin, il genel meclisi üyelerinin, üniversitemizin, muhtarlarımızın, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan mesai arkadaşlarımın, katkı ve desteklerini, tecrübelerini, bilgilerini, emeklerini esirgemeyeceklerine olan inancım tamdır. Birlikte çalışacağım mesai arkadaşlarımın görev ve sorumluluk bilinciyle güzel bir ekip olarak Çınar’a en iyi şekilde hizmet etmeye çalışacağız. Bu vesile ile Çınar halkını, kurum ve kuruluşlarımızda çalışan siz değerli çalışma arkadaşlarımı sevgi ile selamlıyorum.
  •   Kaymakamın Biyografisi
  • İsmail ŞANLI 1981 Yılında Sivas’ta Dünyaya Geldi. İlk ve Orta Öğrenimini Sivas’ta, Ankara Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde lisans, Dicle Üniversitesinde yüksek lisans eğitimi aldı. Maliye Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığında çalıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakamlık Sınavını Kazanarak Tokat Kaymakam adayı olarak atandı. Çorum Uğurludağ, Bolu Kıbrısçık ilçelerinde Kaymakam Vekilliği, Yozgat Kadışehri ve Diyarbakır Hani ilçelerinde Kaymakamlık görevini müteakiben 23 Ağustos 2013 tarihinden itibaren İlçemizdeki görevine başlamıştır. İngiltere Manchester Üniversitesinde 9,5 ay süreyle Dil, Kamu yönetimi ve İngiltere Kamu Yönetimi alanında eğitim ve incelemelerde bulundu. Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü TODAİE) 40. Dönem Kamu Diplomasisi programını bitirdi, Kara Harp Okulu, Jandarma Okullar Komutanlığı bünyesinde Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı kazandırma ve Subay Temel Kursunu aldı. Avrupa girişimcilik ödülüne ülkemizi temsilen yürüttüğü bir proje kosgeb tarafından aday gösterilmişti. Girişimci İş Adamları Vakfı tarafından yılın kamu yöneticisi ödülü, yozgat ekonomisini değer katanlar ödülü aldı. Avrupa Birliği Projelerinde koordinatörlük görevleri ile Kadın ve çocuğa yönelik şiddet konularında bildirileri bulunmaktadır.
  • Kaymakam'a Mesaj Gönder

  • Projeler
  • cinaryaziisleri cinarkymk
Çınar Müftülüğü

ÇINAR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI ÇALIŞMA PROĞRAMI   FAALİYETLERİ
S.NO KONULAR Açıklamalar
1 2013 yılı 1.dönem Va'z ve İrşad proğramı hazırlanarak İl Müftülüğüne gönderilecektir.
2 Kadro Cetvelleri hazırlanarak Başkanlığa gönderilecektir.
3 Köy Camilerini denetlemek için Kaymakamlıktan gerekli Onay alınacaktır.
4 İmza Sirküleri Gönderilecektir.
5 Taşınır Mal eşya cetveli hazırlanarak İl Müftülüğüne gönderilecektir.
6 Arşiv İşleri Yapılacaktır.
7 2. Dönem Vaaz ve İrşad proğramı hazırlanarak İl Müftülüğüne gönderilecektir.
8 Kutlu Doğum Haftası Kutlama faaliyetleri icra edilecektir.
9 Yaz Kur'an Kursu Öğrenci Kayıtlarına Başlanacaktır.
10 1 Dönem 6 Aylık faaliyet raporu hazırlanarak gönderilecektir. 
11 3 Dönem 3 aylık Va'z ve İrşad proğramı hazırlanacaktır.
12 Ramazan ayı özel Vaa'z ve İrşad proğramı gönderilecektir.
13 Yaz Kur'an kursları İstatistiki bilgileri Gönderilecektir.
14 Kur'an Kursu Öğrenci kayıtları Yapılacaktır
15 Kur'an Kurslarında eğitim ve öğretime başlanacaktır.
16 Camiler  ve Din görevlileri haftası ile ilgili gerekli çalışmalar yapılacaktır.
17 4 Dönem 3 aylık Va'z ve İrşad proğramı hazırlanacaktır.
18 Kur'an Kursları İstatiki Formları gönderilecektir.
19 2013 yılı Diyanet Takvim Dağıtım işlemleri yürütülecektir.
20 Personel Sicil Raporları Doldurulup İlgili yerlere gönderilecektir.
21 Türkiye Diyanet Vakfı yıl sonu hesap özeti çıkarılarak ilgili yerlere gönderilecektir.
22 2014 yılı Çalışma proğramı hazırlanarak İl Müftülüğüne gönderilecektir
23 Bir yıllık çalışmaların değerlendirilmesi yapılacaktır.
24 Müftülük İstatistiki Bilgiler Gönderilecektir.
25 Halkla ilişkilerde tüm personel bilinçlendirme çalışması yapılacaktır.
26 Cami görevlilerine K. Kerimi yüzünden ve ezberden okumalarını    kontrol etmek amacıyla çalışmalar yapılacaktır.
27 Her aybaşı tüm personelle aylık mutat toplantı yapılacaktır.
28 Halka dini konuları daha iyi anlatmak için dini kitaplar getirilerek. Halka yardımcı olunacaktır.
29 Hizmetlerin daha iyi yürütülmesi ve verimli olması amacıyla tüm görevliler denetlenecektir.
30 Lojmansız bulunan köy camileri için köy muhtarları ile işbirliğine devam edilecektir.
31 Müftülüğümüzün e-mail adresi sürekli kontrol edilerek güncel tutulacaktır.
32 Kurban Hizmetleri için gerekli tedbirler alınacak ve gereği yerine getirilecektir.i
33 Hac ve Umre Kayıt İşlemleri zamanında yapılacak ve sonuçlandırılacaktır.
34 Münhal kadrolar ilan edilecek, teklifler değerlendirilecektir.
35 İbadethanelerin Elektrik Giderleri Ödenecektir
36 İlmi bir heyet kurup periyodik  olarak  toplanıp dini,ilmi,mesleki  konular ele alınıp tartışılacak.
37 Personele yönelik Mesleki ve sosyal içerikli Programlara yapılacak (panel,sempozyum,konferans yapılacak)
38 Köylere Vaz ve İrşad  programı yapılacak.
39 Cami derslerine başlanacaktır.
40 Kitap okuma kampanyası başlatılacaktır.
41 Personel ile birlikte taziye yerleri ziyarıt edilecektir.
42 Ramazan ayında fakir vatandaşlarımıza personel iş birligiyle gıda yardımı yapılacaktır.
43 Halkla diyaloğumuzun Cami hizmetiyle sınırlı kalmaması için ara ara  uygun zaman  ve zeminlerde esnaf ve diğer vatandaşlarla bir araya gelinmeye çalışılacaktır.
44 Mübarek gün ve gecelerde mahalli şartların el verdiği ölçüde programlar düzenlenecektir.
45 Dinin sosyal boyutunu daha da kavratmak için özellikle Camii dışında da Sağlık,Temizlik yardımlaşma dayanışma Birlik,beraberlik,hoş görü vb. Konulara ağırlık verilecektir
46 Personelin motive edilmesi ve mesleki kültürel açılardan geliştirilmesi amacıyla imkanlar dahilinde kendi aramızda bir takım sosyal faaliyetler tertip edilmeye çalışılacaktır
47 Gerektiğinde belli aralıklarla diğer kurumları ziyaret etmek.
Şemsettin ŞİMŞEK
İlçe Müftüsü


Şemsettin ŞİMŞEK
Şemsettin ŞİMŞEK
İlçe Müftüsü