İsmail Şanlı - Çınar Kaymakamı
Çınar Kaymakamı
 • Kaymakamımızın Mesajı
 • Saygıdeğer Çınarlılar, Kıymetli Mesai Arkadaşlarım, Resmi Gazetede yayımlanan İçişleri Bakanlığı’nın atama kararnamesi ile Kaymakam olarak atandığım Çınar İlçesinde göreve başlamış bulunmaktayım. Güzide ilçemiz Çınar'da siz değerli halkımıza hizmet etmenin büyük bir onur olduğunu ve ağır bir sorumluluk gerektirdiğini öncelikle belirtmek isterim. Toplumda huzur ve güvenin sağlanması, eğitim ve sağlıkta kalitenin yükseltilmesi, şehit ve gazi ailelerine, yaşlılarımıza, yardıma muhtaç vatandaşlara, korunmaya muhtaç çocuklarımıza ve engellilerimize sürekli ve kaliteli hizmet sunumu, halkın yaşam kalitesinin artırılması, kurumlar ve şehrin dinamikleri arasında uyum en çok üzerinde duracağım, takip edeceğim ve destekleyeceğim konulardır. Kaymakamlığım süresince, adalet, tarafsızlık, sevgi ve hoşgörü içerisinde görev yapma bilinci ve gayretiyle hizmet edeceğim. Mesai arkadaşlarımla birlikte çalışmalarımızı yürütürken kanun ve hukuk çerçevesinde; vatandaşın yerine kendimizi koyarak empati yapmaya, problemlerin çözümünde sonuç odaklı davranılmasına, görevin ve işin hakkının verilmesine, karşılıklı saygı, işbirliği ve koordinasyon içerisinde hizmet etmeye, kamu hizmetlerini çağdaş niteliklerde sunulması ve vatandaşlarımızın buna kolay ve çabuk bir şekilde erişmesi yönündeki çalışmalara gayret gösterilecektir. Çınar İlçemizin daha ileri bir noktaya götürülebilmesi için; saygıdeğer Çınarlılar'ın, milletvekillerimizin, siyasi parti temsilcilerinin, belediye başkanımızın ve meclis üyelerimizin, il genel meclisi üyelerinin, üniversitemizin, muhtarlarımızın, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan mesai arkadaşlarımın, katkı ve desteklerini, tecrübelerini, bilgilerini, emeklerini esirgemeyeceklerine olan inancım tamdır. Birlikte çalışacağım mesai arkadaşlarımın görev ve sorumluluk bilinciyle güzel bir ekip olarak Çınar’a en iyi şekilde hizmet etmeye çalışacağız. Bu vesile ile Çınar halkını, kurum ve kuruluşlarımızda çalışan siz değerli çalışma arkadaşlarımı sevgi ile selamlıyorum.
 •   Kaymakamın Biyografisi
 • İsmail ŞANLI 1981 Yılında Sivas’ta Dünyaya Geldi. İlk ve Orta Öğrenimini Sivas’ta, Ankara Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde lisans, Dicle Üniversitesinde yüksek lisans eğitimi aldı. Maliye Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığında çalıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakamlık Sınavını Kazanarak Tokat Kaymakam adayı olarak atandı. Çorum Uğurludağ, Bolu Kıbrısçık ilçelerinde Kaymakam Vekilliği, Yozgat Kadışehri ve Diyarbakır Hani ilçelerinde Kaymakamlık görevini müteakiben 23 Ağustos 2013 tarihinden itibaren İlçemizdeki görevine başlamıştır. İngiltere Manchester Üniversitesinde 9,5 ay süreyle Dil, Kamu yönetimi ve İngiltere Kamu Yönetimi alanında eğitim ve incelemelerde bulundu. Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü TODAİE) 40. Dönem Kamu Diplomasisi programını bitirdi, Kara Harp Okulu, Jandarma Okullar Komutanlığı bünyesinde Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı kazandırma ve Subay Temel Kursunu aldı. Avrupa girişimcilik ödülüne ülkemizi temsilen yürüttüğü bir proje kosgeb tarafından aday gösterilmişti. Girişimci İş Adamları Vakfı tarafından yılın kamu yöneticisi ödülü, yozgat ekonomisini değer katanlar ödülü aldı. Avrupa Birliği Projelerinde koordinatörlük görevleri ile Kadın ve çocuğa yönelik şiddet konularında bildirileri bulunmaktadır.
 • Kaymakam'a Mesaj Gönder

 • Projeler
 • cinaryaziisleri cinarkymk
Yazı İşleri Müdürlüğü

İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİRİMLER

 • İLÇE MAHALLİ İDARELER ŞEFLİĞİ
 • İLÇE HUKUK İŞLERİ ŞEFLİĞİ
 • İLÇE BİLGİ İŞLEM ŞEFLİĞİ
 • DERNEKLER BÜRO ŞEFLİĞİ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

1-Evrak havale ve dağıtımı
2-Kanunların, KHK, tüzüklerin, Bakanlar Kurulu Kararlarının, yönetmeliklerin yayımı, ilanı,
3-Genel idare kuruluşları, bölgesel kuruluşlar, KİT özel iş yerleri gözetim ve denetimi işleri.
4-Personelle ilgili konular (Özlük işleri, Hizmet-İçi eğitim, mesai saatleri, kıyafet)
5-Vakıflara İlişkiler
6-Tabi afet, genel sağlık ve çevre sağlığı konuları iş ve işlemleri.
7-Hükümet Konağı Daire Müdürlüğü işleri.
8-Dilekçeleri izleme ve sonuçlandırma.
9-Bayrak Kanunu, ilgili tüzük ve yönetmeliklere ilişkin işlemler.
10-Köy Hizmetleri Müdürlüğü İşlemleri
11-Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İşlemleri
12-Çevre ve Orman Bakanlığı İşlemleri
13-Bilgi Edinme Kanunu ve Uygulamaları, Yerel Bilgi Projesi
14-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İşlemleri
15-Tüketici Sorunları Hakem Heyeti İlçe Kurulu İşlemleri.
16-İlçede kuruluşu bulunmayan diğer bakanlık ve kuruluşlara ait işlemler


İbrahim Halil ÜRÜN
İbrahim Halil ÜRÜN
Yazı İşleri Müdürü
Abdulvahap ZİREK
Abdulvahap ZİREK
Yazı İşleri Şefi
Sevim TALAS
Sevim TALAS
VHKİ
Mehdi ÖZER
Mehdi ÖZER
Hizmetli