İsmail Şanlı - Çınar Kaymakamı
Çınar Kaymakamı
  • Kaymakamımızın Mesajı
  • Saygıdeğer Çınarlılar, Kıymetli Mesai Arkadaşlarım, Resmi Gazetede yayımlanan İçişleri Bakanlığı’nın atama kararnamesi ile Kaymakam olarak atandığım Çınar İlçesinde göreve başlamış bulunmaktayım. Güzide ilçemiz Çınar'da siz değerli halkımıza hizmet etmenin büyük bir onur olduğunu ve ağır bir sorumluluk gerektirdiğini öncelikle belirtmek isterim. Toplumda huzur ve güvenin sağlanması, eğitim ve sağlıkta kalitenin yükseltilmesi, şehit ve gazi ailelerine, yaşlılarımıza, yardıma muhtaç vatandaşlara, korunmaya muhtaç çocuklarımıza ve engellilerimize sürekli ve kaliteli hizmet sunumu, halkın yaşam kalitesinin artırılması, kurumlar ve şehrin dinamikleri arasında uyum en çok üzerinde duracağım, takip edeceğim ve destekleyeceğim konulardır. Kaymakamlığım süresince, adalet, tarafsızlık, sevgi ve hoşgörü içerisinde görev yapma bilinci ve gayretiyle hizmet edeceğim. Mesai arkadaşlarımla birlikte çalışmalarımızı yürütürken kanun ve hukuk çerçevesinde; vatandaşın yerine kendimizi koyarak empati yapmaya, problemlerin çözümünde sonuç odaklı davranılmasına, görevin ve işin hakkının verilmesine, karşılıklı saygı, işbirliği ve koordinasyon içerisinde hizmet etmeye, kamu hizmetlerini çağdaş niteliklerde sunulması ve vatandaşlarımızın buna kolay ve çabuk bir şekilde erişmesi yönündeki çalışmalara gayret gösterilecektir. Çınar İlçemizin daha ileri bir noktaya götürülebilmesi için; saygıdeğer Çınarlılar'ın, milletvekillerimizin, siyasi parti temsilcilerinin, belediye başkanımızın ve meclis üyelerimizin, il genel meclisi üyelerinin, üniversitemizin, muhtarlarımızın, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan mesai arkadaşlarımın, katkı ve desteklerini, tecrübelerini, bilgilerini, emeklerini esirgemeyeceklerine olan inancım tamdır. Birlikte çalışacağım mesai arkadaşlarımın görev ve sorumluluk bilinciyle güzel bir ekip olarak Çınar’a en iyi şekilde hizmet etmeye çalışacağız. Bu vesile ile Çınar halkını, kurum ve kuruluşlarımızda çalışan siz değerli çalışma arkadaşlarımı sevgi ile selamlıyorum.
  •   Kaymakamın Biyografisi
  • İsmail ŞANLI 1981 Yılında Sivas’ta Dünyaya Geldi. İlk ve Orta Öğrenimini Sivas’ta, Ankara Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde lisans, Dicle Üniversitesinde yüksek lisans eğitimi aldı. Maliye Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığında çalıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakamlık Sınavını Kazanarak Tokat Kaymakam adayı olarak atandı. Çorum Uğurludağ, Bolu Kıbrısçık ilçelerinde Kaymakam Vekilliği, Yozgat Kadışehri ve Diyarbakır Hani ilçelerinde Kaymakamlık görevini müteakiben 23 Ağustos 2013 tarihinden itibaren İlçemizdeki görevine başlamıştır. İngiltere Manchester Üniversitesinde 9,5 ay süreyle Dil, Kamu yönetimi ve İngiltere Kamu Yönetimi alanında eğitim ve incelemelerde bulundu. Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü TODAİE) 40. Dönem Kamu Diplomasisi programını bitirdi, Kara Harp Okulu, Jandarma Okullar Komutanlığı bünyesinde Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı kazandırma ve Subay Temel Kursunu aldı. Avrupa girişimcilik ödülüne ülkemizi temsilen yürüttüğü bir proje kosgeb tarafından aday gösterilmişti. Girişimci İş Adamları Vakfı tarafından yılın kamu yöneticisi ödülü, yozgat ekonomisini değer katanlar ödülü aldı. Avrupa Birliği Projelerinde koordinatörlük görevleri ile Kadın ve çocuğa yönelik şiddet konularında bildirileri bulunmaktadır.
  • Kaymakam'a Mesaj Gönder

  • Projeler
  • cinaryaziisleri cinarkymk
Çınar'da Yaşam

Çınar'da Yaşam

İlçemiz Diyarbakır havzasının güney kesiminde, Diyarbakır-Mardin arasında yer almaktadır. İlçenin kuzeybatısında Diyarbakır il merkezi, batısında Şanlıurfa’nın Siverek ve Viranşehir ilçeleri; güney ve güneybatısında Mardin’in Mazıdağı ve Derik ilçeleri; doğusunda ise Mardin’in Savur ve Diyarbakır’ın Bismil ilçeleri vardır. Rakımı 660 m olan İlçe’nin Diyarbakır merkezine olan uzaklığı 32 km’dir.
İlçe’de kışın kabarıp yazın kuruyan akarsulardan başka önemli a­karsu olarak Göksu Çayı ile Dilaver Çayı vardır. Durgun su kaynakları olarak ise Beş­pınar, Yukarı Ortaviran ve Künreş göletleri ve Göksu Barajı vardır. İlçemizde yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı olan karasal bir iklim hâkim olup, yıllık ortalama yağış miktarı 400 m3’tür. İlçe’ye bağlı Ballıbaba köyü yakınlarında zengin fosfat yataklarına rastlanmıştır. İlçe merkezi 6 mahalleden oluşup 1 belde, 72 köy, 58 mezra ve 14 komdan oluşur. İlçe’de geniş araziler bulunmaktadır, bu sebeple tarım ve hayvancılık ilçe ekonomisinin en önemli bölümlerini oluşturmaktadır. İlçe topraklarının %46’sı tarıma elverişli bölümden oluşmaktadır. Bölgede açılan Göksu Sulama Barajı’nın hizmete girmesiyle sulu tarımda da büyük ilerleme kaydedilmiştir. Çınar ilçesinde hububat ve pamuğa dayalı bir tarım ekonomisi bulunmaktadır. Yine, bir bölümü ilçemiz sınırları içerisinde kalan Karacadağ’da yaşayan halk özellikle hayvancılıkla uğraşarak geçimlerini sağlamaktadır. Sınır ticareti gelişmiştir. İlçenin ortasından geçen transit yol Irak ve Suriye’den gelen araçlar bu ticarete katkıda bulunmaktadır. Bu yol aynı zamanda İlçe’yi Mardin ve Diyarbakır’a bağlamaktadır. İlçe, yer yer yeşil bitki örtüsü ve ağaçlarla kaplıdır ve bu örtü genelde su kaynakları etrafında toplanmaktadır. 
İlçemiz Çınar, Diyarbakır Havzası’nın güney kesiminde yer almaktadır. Diyarbakır ve Mardin gibi Mezopotamya’nın kadim iki tarihî kenti arasında bulunmaktadır. Çınar, 4000 yıllık tarihe sahip olan Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde yer almaktadır.
Çınar, 1.952 km2 yüzölçümüyle, kapladığı coğrafik alanı itibarıyla Diyarbakır’ın en büyük ilçesi, Türkiye’nin de 9. büyük ilçesidir. 
Son sayımlara göre ilçe nüfusu 68.950’dir. 94 köy sayısı ile birlikte 60 mezra bulunmaktadır.
Yıl Toplam Şehir Köy
2012 12.037
2011 11.634 47.328
2010 11.666 57.284 68.844
2009 67.504 11.627 55.877
2008 65.964 11.936 54.028
2007 62.871 12.725 50.146
2000 58.583 13.282 45.301
1990 50.445 10.080 40.365
1985 42.988 8.049 34.939
1980 35.668 6.115 29.553
1975 30.272 4.949 25.323
1970 28.344 3.823 24.521
1965 24.354 2.344 22.010
 
Eğitim
2014 yılında ilçede 111 okul, 712 derslik mevcuttur. 32 ilkokul, 26 ortaokul, 3 lise, 2 ana okulu vardır. 20.706 öğrenci, 914 öğretmen mevcuttur. 
Çınar’a 1937 yılında maarif memurluğu ihdas edilmiştir. Daha sonra ilköğretim ve ilçe eğitim müdürlüğü, 1983 tarihinde Milli Eğitim Gençlik Ve Spor Bakanlığı Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye dayanılarak 1985 tarihinde ilçe milli eğitim gençlik ve spor müdürlüğü ihdas edilerek eğitim teşkilatının kuruluşu tamamlanmıştır.
Kurum Kaymakamlık binasında hizmet vermektedir. Çınar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 3 lise, 32 ilkokul, 26 ortaokul, 48 BSİ, 2 bağımsız ana okul, 1 halk eğitim merkezi, 1 özel rehabilitasyon merkezi eğitim öğretim yapmaktadır.. İlçemizdeki anadolu lisesi 2007-2008 eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır. İlçemizde bulunan yatılı ilköğretim bölge okulu ise 1994-1995 eğitim-öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır.